Vrakpant til 13 000 båtar i 2020

Foto: Statsforvaltaren i Vestfold og Telemark
Foto: Statsforvaltaren i Vestfold og Telemark

Vrakpant på fritidsbåtar er med på å redusera forsøpling i naturen. Over 36 millionar kroner har vorte utbetalte sidan ordninga starta i 2017.

Publisert 01.06.2021

Du kan få utbetalt 1000 kroner i tilskot når du leverer fritidsbåten til eit lovleg avfallsmottak som båtvrak.

Det er Miljødirektoratet som har ansvar for at mottaka og båteigarane får utbetalt tilskot.

– Målet med tilskot til båtvrak er å redusera forsøpling og forureining av farlege stoff i naturen. I tillegg kan tre- og plastmaterialet i båtane materialgjenvinnes eller blir brunne og gi energi. Det er derfor utruleg fint å sjå at så mange har valt å levera inn båtvraka sine, seier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Les meir om kva som inngår i ordning og korleis ho fungerer på heimesida til Miljødirektoratet.

 

Kontakt oss

Fungerende direktør miljøavdelingen:
Grethe Helgås
Telefon 33 37 23 09

E-post
sfvtpost@statsforvalteren.no

All kontakt på e-post blir behandla etter same prosedyre, og blir lagt inn i postjournalen. Ved spørsmål angåande ei spesifikk sak, ber vi om at du oppgir saksnummer.

Gjeld saka personsensitive opplysningar, kan du òg sende sikker melding