Tillatelse – Vestfold Metallgjenvinning AS

Tillatelse etter forurensningsloven til mottak og håndtering av kasserte kjøretøy og skrapmetall på Borgeskogen industriområdet i Sandefjord kommune.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 13.03.2019
Fylkesmannen i Vestfold og Telemark gir Vestfold Metallgjenvinning AS tillatelse til mottak og utskriving av vrakpant på inntil 1500 kasserte kjøretøy. Det gis også tillatelse til mottak og mellomlagring av inntil 30 000 tonn metaller.
 
For nærmere info om saken og om klageadgang vises til oversendelsesbrev og tillatelse som ligger i menyen til høyre.