Midler til opprydding i forurenset grunn og sjøbunn

Miljødirektoratet forvalter midler til oppryddingstiltak i forurenset grunn og sjøbunn. Fristen for å søke om midler for 2020 er 15. oktober 2019.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 10.09.2019

Kriterier for tildeling

Midlene skal hovedsakelig brukes til:

  • Arbeidet med å rydde opp i forurenset grunn.
  • Opprydding i forurenset sjøbunn, primært de 17 kyst- og fjordområdene som er prioritert for opprydding (jamfør stortingsmelding nr. 14, 2006-2007, Sammen for et giftfritt miljø)

Tildeling av midler vurderes ut fra miljøhensyn, områdets prioritering og de kriteriene som er gitt i kapittel 1420 post 39, 69 og 79 i Klima- og miljødepartementets årlige budsjettproposisjon.

Hvem kan søke?

Målgruppen for tildeling av midlene er tiltakshavere, private og offentlige aktører som er ansvarlige for områder på land eller i sjø der det må ryddes opp for å redusere spredning av miljøgifter til mennesker og miljøet.

Søknadsfrist 15. oktober 2019

 

Søknaden sendes til:

Miljødirektoratet, postboks 5672 Torgarden, 7485 Trondheim,
eventuelt elektronisk til post@miljodir.no 

 

Les mer om saken på hjemmesiden til Miljødirektoratet.