Kommunale gjenvinningsstasjoner

Miljødirektoratet og Fylkesmannen ber om at gjenvinningsstasjonene holdes åpne, og at vi alle bidrar til at avfallsmottakene ikke overbelastes.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 03.04.2020

Kommunene har ansvaret for at innsamling og mottak av avfall fra private husholdninger og farlig avfall fra mindre næringer fungerer. Miljødirektoratet og Fylkesmannen ber kommunene holde gjenvinningsstasjonene åpne, slik at risikoen for forsøpling eller uforsvarlig håndtering av avfallet minimeres.

Flere gjenvinningsstasjoner opplever stor pågang fra folk som kommer for å levere avfall. Det er viktig at vi alle bidrar til at avfallsmottakene ikke overbelastes, slik at det sikres god nok kapasitet til håndtering av innlevert avfall på en trygg måte. Det er også viktig at vi alle tar hensyn til smittefare.

Se mer informasjon om temaet på Miljødirektoratets koronasider