Funn av plastpellets i Larvik

Fylkesmannen har mottatt melding om påslag av plastpellets ved Rørvik i Larvik.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 23.03.2020

Utslippet ble oppdaget i Fredrikstad/Hvaler-området i forrige uke og det er nå kommet meldinger om påslag av pellets i Larvik.

Fylkesmannen har meldt saken inn til Kystverket som akutt forurensning. I tillegg er det opprettet kontakt med Fylkesmannen i Oslo og Viken og sendt en orientering til Miljødirektoratet.

Fylkesmannen kjenner ikke på nåværende tidspunkt kilden til utslippet, men mye tyder på at det stammer fra utslipp på østsiden av Oslofjorden og er blitt ført med havstrømmer til våre områder.

Fylkesmannen vil følge med på situasjonen.