Endring av løyve til verksemd etter forureiningslova – Findus Norge AS i Tønsberg

Fylkesmannen har endra løyve til verksemd etter forureiningslova, frå 25.05.2000, for Findus Norge AS avdeling Tønsberg.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 07.05.2020

Endringane gjeld mellom anna auka produksjonsramme, auka grenseverdiar for utslepp av prosessavløpsvann som går til kommunalt renseanlegg og krav til lukt.

 

For meir informasjon om løyvet, vilkår og krav, sjå dokumenta i sidemenyen.