Akutt forureining

Ved akutt forureining må du ringe 110 for å varsle.

Statsforvaltaren skal ved akutt forureining gi miljøfaglege råd til Kystverket eller dei som får delegert ansvaret for oppfølging

Publisert 09.09.2020, Sist endra 01.11.2021

Statsforvaltaren sin rolle ved akutt forureining inkluderer også oppfølging av den bedriften som er årsak til forureiningen, men berre dersom vi er forureiningsmyndighet for bedriften.

Nokre gonger får vi ved akutt forureining også delegert oppfølgingsansvaret frå Miljødirektoratet eller Kystverket.

Kontakt oss

Fagsjef Forurensning:
Siv Hege Wang Grøvo
Telefon 33 37 23 18

E-post
sfvtpost@statsforvalteren.no

All kontakt på e-post blir behandla etter same prosedyre, og blir lagt inn i postjournalen. Ved spørsmål angåande ei spesifikk sak, ber vi om at du oppgir saksnummer.

Gjeld saka personsensitive opplysningar, kan du òg sende sikker melding 

Kontakt oss

Fungerende direktør miljøavdelingen:
Grethe Helgås
Telefon 33 37 23 09

E-post
sfvtpost@statsforvalteren.no

All kontakt på e-post blir behandla etter same prosedyre, og blir lagt inn i postjournalen. Ved spørsmål angåande ei spesifikk sak, ber vi om at du oppgir saksnummer.

Gjeld saka personsensitive opplysningar, kan du òg sende sikker melding