Satellittovervaking av skogskadar

Skogskadar på gran. Fotograf: Ingrid Knotten Haugberg

Tørken i 2018 skaper framleis utfordringar for skogbruket med billeangrep og skogdød. Satellitt-overvaking kan gje tidleg og nøyaktig informasjon om utbreiing av skadane.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 18.01.2021, Sist endra 18.01.2021

Tørke og billeskadar etter tørkesumaren 2018 er framleis ei utfordring i deler av Vestfold og Telemark. Statsforvaltaren har derfor etterspurt løysningar for tidleg å kunne avdekke skadane. Det er no ei viss fare for ein barkbille-epidemi i vår region, og ein kontinuerleg overvaking av skadebiletet gjennom sumaren 2021 og seinare kan hjelpe til med å halde oversikt over skadebiletet.

Statsforvaltaren i Vestfold og Telemark har jobba saman med NIBIO med kalibrering av satellittdata med synfaringar i felt dei siste to åra.

NIBIO har nå fått finansiering frå Skogtiltaksfondet og Utviklingsfondet for skogbruket for å utvikle ei automatisert, nær-sanntidsovervaking av barkbille- og tørkeskadar på gran som ei open nettbasera løysing. Dette dannar eit godt grunnlag og eit håp om at teknologien kan flyttast frå ein forskar-PC og takast i bruk av skognæringa.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Kontaktpersonar