Årsmelding for skogbruket i Vestfold og Telemark 2021

Bilde av forsiden av årsmelding for skogbruket i Vestfold og Telemark 2021
Bilde av forsiden av årsmelding for skogbruket i Vestfold og Telemark 2021

Skogbruksåret 2021 er beskrevet i tekst og tall i årsmeldingen som Statsforvalteren publiserer her.

Publisert 09.06.2022

2021 ble et år preget av skader i skogen. Granbarkbillene fortsatte med å drepe granskog sør og øst i fylket, og i november ble betydelige mengder skog felt av storm i nordvest. Avvirkningen i Vestfold og Telemark var høyere enn noen gang, og planteaktiviteten var også rekordhøy. Innen ungskogpleie var aktiviteten lavere enn på mange år.

Aktiviteten i 2021, statistikk og andre aktuelle tema kan du lese mer om i årsmeldingen for 2021 for skogbruket i Vestfold og Telemark.