Regionale tilretteleggingsmidler (RT-midler)

Regionale tilretteleggingsmidler som avsettes over jordbruksavtalen, skal legge til rette for langsiktig og lønnsom verdiskaping, samt desentralisert bosetting med utgangspunktet i landbrukets ressurser generelt og  landbrukseiendommen spesielt. Det skal også legges til rette for et landbruk der kvinner og menn gis like muligheter. 

Publisert 17.12.2018, Sist endra 26.01.2021

Vestfold fylkeskommune og Telemark fylkeskommune forvalter denne tilskuddsordningen. 

Mer informasjon om Regionale tilretteleggingstiltak i landbruket (RT-midler) og Rekrutterings- og kompetansetiltak i landbruket (RK-midler) kan du lese her:

Vestfold fylkeskommune

Telemark fylkeskommune

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.