Regionale tilretteleggingsmidler (RT-midler)

Regionale tilretteleggingsmidler som avsettes over jordbruksavtalen, skal legge til rette for langsiktig og lønnsom verdiskaping, samt desentralisert bosetting med utgangspunktet i landbrukets ressurser generelt og  landbrukseiendommen spesielt. Det skal også legges til rette for et landbruk der kvinner og menn gis like muligheter. 

Publisert 17.12.2018, Sist endra 26.01.2021

Fra 1.1.2020 tok Vestfold og Telemark fylkeskommune over forvaltningen av denne tilskuddsordningen. 

Mer informasjon om Regionale tilretteleggingstiltak i landbruket (RT-midler) og Rekrutterings- og kompetansetiltak i landbruket (RK-midler) kan du lese her.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.