En mulighetsstudie om urbant landbruk

Herregårdshagen i Larvik
Herregårdshagen i Larvik Foto: Ingerid Heggelund.

Urbant landbruk er et virkemiddel i miljø- og klimavennlig by- og stedsutvikling. Vestfold og Telemark fylkeskommune og Statsforvalteren i Vestfold og Telemark har nylig gjennomført en mulighetsstudie om urbant landbruk i by- og stedsutvikling. 

Publisert 14.06.2023, Sist endra 04.07.2023

Prosjektet inngår i fylkeskommunens klimasatsing, og Statsforvalterens oppfølging av Regjeringens strategi «Dyrk byer og tettsteder».

Prosjektet har hatt som mål å få frem flere urbane landbrukstiltak i hele fylket og styrke pågående prosjekter. Mulighetsstudien trekker fram mange gode eksempler fra fylket, og her finnes allerede et mangfold av urbane landbrukstiltak. Noen steder er man godt på vei med å tilrettelegge for urban dyrking også i by- og stedsutvikling, men her er potensialet fremdeles stort.

Urbant landbruk bidrar til å oppfylle mange av bærekraftsmålene, men for å lykkes er samarbeid en forutsetning. Urbant landbruk er bærekraft i praksis!

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Kontaktpersonar

Kart - urbant landbruk