Skolehagen – framtidas unike læringsarena

Lett å skape engasjement og framtidstro hos alle som får delta i en hage som Seljord Hage. Foto: Seljord Hage

Over hele verden tas skolehagen i bruk. Her lærer vi om de store sammenhengene i naturen og henter inspirasjon til hvordan vi kan oppnå økt bærekraft i alt vi gjør.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 07.07.2022

Som en del av oppfølgingen av nasjonal strategi for urbant landbruk «Dyrk byer og tettsteder», sees det nå på muligheten for en egen satsing på skolehager. Statsforvalteren i Vestfold og Telemark deltar i LMD sin arbeidsgruppe. I Vestfold og Telemark gjennomfører vi en egen mulighetsstudie.

For over 100 år siden var skolehagen i bruk i alle kommuner for å gi grunnleggende kunnskap om natur, sjølforsyning og kosthold, men også generelt for å dyrke fram «kjærlighet til naturen, arbeidet, hjemmet og jorden», ref. Henrik Solheim, 1931.

Alt tyder på at skolehagen, i alle dens former, nå bør relanseres som en hyperaktuell læringsarena i lys av samtidas store utfordringer. Verden over springer det fram nye dyrkingsinitiativ i barnehager, skoler og universiteter. Alt i fra pallekarmer til gårder tas i bruk. Her skapes engasjement, nye tanker og framtidstro, basert på gjenoppdagelsen av magien ved et frø som spirer og naturens evige kretsløp og sirkler, som vår mat og våre liv er en del av.

Som Judith Klein, bl.a. lektor, forsker og medutvikler av Fagfornyelsen, påpeker; - Skolehagen er en unik arena for opplevelse, erkjennelse og varig læring. Den er på mange vis en jordklode i miniatyr og alle bærekrafts målene kan berøres i hagen. (2021)

Bilde 2. Skolehage. Foto: Seljord Hage

 

I Vestfold og Telemark gjennomfører vi en egen mulighetsstudie for urbant landbruk hvor ulike initiativ kartlegges, herav også skolehagene. Arbeidet gjøres i tett samarbeid mellom fylkeskommunen og Statsforvalteren og målet er å løfte fram potensialet og veiene dit.

I fylket vårt finnes allerede flere verdifulle satsinger. I Horten har kommunen satset på en felles skolehage på Granly skole – Skolehage i Horten og en egen skolehagelærer er ansatt. Ved USN campus Vestfold utvikles en tverrfaglig undervisningshage.  I Skien har Kollmyr skole etabler en inspirerende pallekarm-hage og de har deltatt i Økologisk Norge sin satsing Dyrk Framtida. I Skien jobbes det også med et inspirasjonskurs for lærere i samarbeid med Matfestivalen Mersmak og Århus Gård.

I Seljord har ildsjeler etablert en unik besøkshage – Seljord Hage - i hjerte av sentrum, en oase med et stort potensial for bl.a. både skolehage, inkludering, arbeidstrening og rekreasjon, for hele kommunen.

Fra landbrukets ståsted er slike dyrkingsarenaer en unik anledning til å øke allmenhetens kunnskap om naturgrunnlaget og verdier knyttet til matproduksjon og naturbruk, og slik sett sikre nye generasjoner med engasjerte og viktige medspillere.

Bilde 3. Skolehage. Foto: Seljord Hage