Overgang fra båsfjøs til løsdrift i Telemark

Partnerskap landbruk i Telemark (som består av Fylkeskommunen, Statsforvalteren, Innovasjon Norge, en kommunerepresentant og faglagene i jordbruket) ønsker å sette spesielt fokus på løsdriftskravet for storfe. Under følger informasjon om en spørreundersøkelse, og nyttige lenker.

Publisert 15.03.2024

Spørreundersøkelse:

Det skal sendes ut en spørreundersøkelse til alle som holder storfe. Med undersøkelsen ønsker vi å avklare dagens status, og få signaler på forventninger i framtida om overgangen fra båsfjøs til løsdrift. Vi oppfordrer alle til å svare på spørreundersøkelsen når de mottar den, for å få et best mulig utfordringsbilde.

Spørreundersøkelsen er et samarbeid mellom Telemark Bondelag, Telemark Bonde- og Småbrukarlag, Fylkeskommune, Innovasjon Norge, og Statsforvalteren. Vi har også vært i dialog med TYR Telemark, Tine, Nortura, og Fatland og de er positive til at vi tar tak i dette arbeidet.

Diverse informasjon:

Tilskudd til ressursavklaring

Innovasjon Norge kan gi tilskudd til forstudie/ressursavklaring. Tilskuddet er inntil 100 000 kroner, og kan dekke eksterne kostnader for å avklare brukerfamiliens framtidsplaner, ressurser, investeringsomfang og kartlegging av om eksisterende bygningsmasse eventuelt kan benyttes som grunnlag for trinnvis utbygging. Målgruppen er særlig små og mellomstore bruk som må tilpasse seg løsdriftskravet. Mer info fra Innovasjon Norge om tilskudd til forstudie/ressursavklaring finnes her

Nettkurset for deg som skal bygge løsdriftsfjøs

Innovasjon Norge har et digitalt kurs i tre moduler: «Gjør byggeprosjektet lønnsomt med god planlegging», «Bygge eller ikke bygge?», og «Anskaffelse: Klar, ferdig, bygg!». Kurset er gratis, og tilgjengelig på nettsiden til Innovasjon Norge. Mer info om nettkurs hos Innovasjon Norge finnes her

Prosjekt Innlandsfjøset

Prosjekt Innlandsfjøset er et prosjekt som er kjørt i gang for å finne lønnsomme fjøsløsninger – spesielt for de som skal bygge mindre løsdriftfjøs enn 30 båsplasser. Les mer om Prosjekt Innlandsfjøset her

Utredning av byggekostnader og kapital for investering i driftsbygninger i landbruket

NIBIO har skrevet en rapport om geografiske variasjoner i byggekostnader ved bygging av landbruksbygg og samspill mellom privat og offentlig kapital i forbindelse med investering i driftsbygninger i landbruket. Les rapport 142-2023 fra NIBIO her

Kunnskapsoverføring om investering og ombygging til lausdrift

NIBIO har samlet kunnskap fra ulike prosjekter og næringer for å gjøre det enklere å lykkes med å bygge om fra båsfjøs til løsdrift i melkeproduksjon. Les rapport 168-2023 fra NIBIO om lausdrift her

 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.