Inn på tunet

Inn på tunet er tilrettelagte kvalitetssikrede tjenestetilbud på gårdsbruk. Tilbudene skal gi mestring, utvikling og trivsel. Gårdsbruk er en eiendom som benyttes til jord-, skog- eller hagebruk. Aktivitetene i tjenestetilbudet er knyttet opp til gården, livet og arbeidet der.

Publisert 17.12.2018, Sist endra 20.06.2023


Inn på tunet
I Landbruks- og matdepartementet sin nasjonale strategi for Inn på tunet er det fastsatt følgende mål:
 Inn på tunet
«Å utvikle kvalitetssikrede og samfunnsnyttige velferdstjenester med gården som arena.»
 
Grunnlaget for å utvikle gården som arena er at gårdsressursene styrker håndteringen av samfunnets velferdsoppgaver enten ved at tjenestene tilfredsstiller gjeldende kvalitetsstandarder med økt mulighet for individ- og brukertilpasning, eller at gitt kvalitet kan framskaffes på en mer effektiv måte. 
 
Mål:

  • Ta vare på eksisterende og øke antallet Inn på tunet gårder
  • Potensielle kjøpergrupper er godt kjent med merkevaren Inn på tunet og om mulighetene som ligger i å samarbeide med landbruket om å løse viktige velferdsoppgaver.

Strategier:

  • Bidra til økt kunnskap om dokumenterte positive effekter av IPT blant beslutningstakere på kjøpersiden. Tjenesteområder som er vurdert til å ha størst potensiale gis høyest prioritet når det gjelder mobilisering mot kjøpergruppene.
  • Bidra til konstruktivt dialog mellom kjøpere og tilbydere hvor det fokuseres konkret på hvilken samfunnsnytte man ønsker å oppnå (bestillerkompetanse).
  • Støtte opp om samarbeidsløsninger som kan gi synergieffekter for tilbyderne.
  • Bidra til større økonomisk forutsigbarhet for tilbyderne.
  • Tilrettelegge for læring og erfaringsoverføring gjennom lokale / regionale kurs og nettverksgrupper. «Grønt arbeid» og tilbud rettet mot «aldring og helse» er prioriterte tjenesteområder når det gjelder tilrettelegging for nettverksgrupper.
  • Bidra til at skogen / utmarka får større fokus som ressurs i IPT-sammenheng.

 

Nettverk for Inn på tunet tilbydere:
Inn på tunet (Grønn omsorg) tilbydere ønskes velkommen inn i nettverket i Buskerud.

Inn på tunet Buskerud er en organisasjon for de som tilbyr Inn på tunet-tjenester med basis i gårdsbruk og gårdstun i Buskerud og Vestfold. Organisasjonens formål er å  bidra til kvalitetsmessige og innholdsrike Inn på tunet tjenester. Videre skal organisasjonen være en møtearena for medlemmene, der de kan ta opp faglige, sosiale og organisatoriske spørsmål av felles interesse. Dette er en flott mulighet til å få faglig påfyll, et sted for å utveksle erfaringer og å stå sterkere i utviklingen av sitt eget tilbud. Mer informasjon: kontakt Lisbeth Haugan, tlf. 33 37 23 62, e-post: fmvelha@statsforvalteren.no

 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.