Klimagassutslipp husdyr

Utslipp fra husdyr i Europa er lavere enn i andre verdensdeler, men hvorfor?

Hvor mye klimagasser slippes ut per kg produsert melk eller kjøtt har mye å gjøre med dyras produktivitet, fôring, dyrehelse og driftsform. I Europa produserer dyr relativ mye melk og kjøtt per dyr som betyr at mengden klimagass kan fordeles over en større mengde produkt.

I Sør-Amerika står endret arealbruk (fra skog til beite) for en stor del av utslippene fra husdyrbruk. I Asia og Afrika er fordøyelighet av fôret mye lavere, noe som fører til en høyere utslipp av metan.

Generelt kan man si at en driftsform som er ressurseffektiv fører til en lavere utslipp per kg produsert produkt.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Kraftfôr

Kraftfôr er en blanding av forskjellige råvarer, tilpasset til dyrets behov. I 2021 ble følgende råstoffer brukt: