Tilskudd til tiltak i beiteområder (utmark)

Oppdatert 16.03.2022

Tilskudd til tiltak i beiteområder blir forvaltet av kommunene. Kommunene setter selv søknadsfrister og lager retningslinjer for ordningen. Det kan derfor være ulike tak på tilskuddssatsen, og ulike ting som blir prioritert i de ulike kommunene.

I 2023 fikk Vestfold og Telemark 610.000 kroner til fordeling til fylkets 23 kommuner. Statsforvalteren fordeler potten ut til kommunene, mens kommunene fordeler midlene i egen kommune. For å kunne gi midler til de mange gode tiltaka burde potten vært mange ganger større.

Beitelag, sankelag og lignende som driver næringsmessig beitedrift kan søke om tilskudd. Men i områder der det ikke er naturlig å danne lag på grunn av naturgitte eller driftsmessige forhold kan også enkeltforetak søke. Det søkes via Altinn.

Du kan lese mer hos landbruksdirektoratet.

 

 

 

 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.