Bruk og lagring av husdyrgjødsel, biorest og slam

Dato:
5. september 2024 10:00 - 15:00
Stad:
SFVT Skien (Gjerpensgate 10) + Teams
Arrangør:
Statsforvalteren i Vestfold og Telemark
Målgruppe:
Jordbruksansvarlige, faglaga, NLR, FK
Påmeldingsfrist:
29. august 2024 12:00

Husdyrgjødsel og slam – lagring og bruk. Gjødslingsplaner – kontroll mv 

Publisert 24.01.2024, Oppdatert 19.03.2024

Kompetansesamlingen om organiske gjødselvarer er utsatt fra 24. april til 5. september

Det blir gjennomgang av kravene til bruk og lagring i regelverket for gjødselvarer mv av organisk opphav.

Plassering av gjødselkummer og lagre for talle vil omtales spesielt.

Gjødslingsplaner:

  • Hvordan lages planene og hva bygger de på?
  • Hvordan få til en god kontroll av planene?

Påmelding

Jeg deltar:
Dato:
5. september 2024 10:00 - 15:00
Stad:
SFVT Skien (Gjerpensgate 10) + Teams
Arrangør:
Statsforvalteren i Vestfold og Telemark
Målgruppe:
Jordbruksansvarlige, faglaga, NLR, FK
Påmeldingsfrist:
29. august 2024 12:00