Svelvik kommune meldes ut av Robek

Kommunestyret i Svelvik kommune vedtok 18. juni regnskapet for 2018. Kommunens underskudd er nå dekket inn, og kommunen trenger ikke lenger Fylkesmannens godkjenning av vedtak om budsjett og låneopptak.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 20.06.2019

- Svelvik kommune har vært gjennom en vanskelig og tidvis smertefull, men nødvendig, omstillingsprosess. Innsatsen kommunens ansatte har lagt ned siden 2013 er imponerende, berømmer fylkesmann Per Arne Olsen, som også fremhever betydningen av det felles ansvaret Svelviks politikere har tatt for å bringe skuta på rett kjøl, helt siden budsjettet for 2014 ble vedtatt.

Svelvik ble registrert i Register for betinget godkjenning og kontroll (Robek) i 2010, etter at underskudd fra 2007 og 2008 ikke hadde blitt dekket inn. Det akkumulerte underskuddet økte videre fra 2011 til 2013. De fem siste årene har imidlertid driften gått med overskudd, og kommunens opparbeidede underskudd er nå eliminert.

- Jeg kan bare gratulere, og samtidig oppfordre til å stå løpet ut fram mot sammenslåingen med Drammen og Nedre Eiker. På den måten gir man nye Drammen kommune det beste utgangspunktet. Jeg er sikker på at Svelvik blir en verdifull del av den nye storkommunen, sier Olsen.

Fylkesmannen sender i dag anmodning til Kommunal- og moderniseringsdepartementet om å slette kommunen fra Robek.