Frist Veke Høyring
september 2021
03. sep 35 Søknad om løyve etter forureiningslova for etablering av ny E18 Rugtvedt-Langangen
august 2021
27. aug 34 Søknad om utfylling, Sveivihylen i Vinje kommune
19. aug 33 Førehandsvarsel - Søknad om mudring, sprenging og utfylling - Susannesbukt på Jomfruland, Kragerø
13. aug 32 Førehandsvarsel –Søknad om utfylling Frier Vest – Fase 1: Mellom Asdalstrand og Rønningen ved Stotjenna og Bukkholmen
01. aug 30 Høyring av verneplan for skog på Statskog SF sine eigedommar
juli 2021
07. jul 27 Førehandsvarsel - Søknad om peling ved Klosterøya i Skien
01. jul 26 Søknad om løyve etter forureningslova - Nel Hydrogen Electrolyser AS - Herøya i Porsgrunn
juni 2021
24. jun 25 Høyring av søknad om løyve til utfylling ved Svarttjernbukta i Kragerø
16. jun 24 Søknad om utfylling, Lyngdalen i Kragerø
mai 2021
25. mai 21 Søknad om mudring ved Valleveien i Bamble
Frist Høyring
september 2021
03. sep Søknad om løyve etter forureiningslova for etablering av ny E18 Rugtvedt-Langangen
august 2021
27. aug Søknad om utfylling, Sveivihylen i Vinje kommune
19. aug Førehandsvarsel - Søknad om mudring, sprenging og utfylling - Susannesbukt på Jomfruland, Kragerø
13. aug Førehandsvarsel –Søknad om utfylling Frier Vest – Fase 1: Mellom Asdalstrand og Rønningen ved Stotjenna og Bukkholmen
01. aug Høyring av verneplan for skog på Statskog SF sine eigedommar
juli 2021
07. jul Førehandsvarsel - Søknad om peling ved Klosterøya i Skien
01. jul Søknad om løyve etter forureningslova - Nel Hydrogen Electrolyser AS - Herøya i Porsgrunn
juni 2021
24. jun Høyring av søknad om løyve til utfylling ved Svarttjernbukta i Kragerø
16. jun Søknad om utfylling, Lyngdalen i Kragerø
mai 2021
25. mai Søknad om mudring ved Valleveien i Bamble