To uttalelser fra Arbeids- og velferdsdirektoratet om barnetrygd og økonomisk stønad

Arbeids- og velferdsdirektoratet har uttalt seg om barnetrygd fra utlandet og etterbetaling av barnetrygd som gjelder perioden før 1. september 2022 skal holdes utenfor beregningen av økonomisk stønad etter sosialtjenesteloven.

Publisert 19.06.2024

Etter en lovendring med virkning fra 1. september 2022 følger det av sosialtjenesteloven § 18 tredje ledd at det ved vurdering av søknad om stønad til familier ikke skal tas hensyn til barnetrygd og barns inntekt av arbeid i fritid og skoleferier.

Barnetrygd fra utlandet

Den 5. februar 2024 svarer direktoratet opp en henvendelse fra NAV Stange som gjelder om også barnetrygd fra utlandet skal holdes utenfor beregningen av økonomisk stønad. Direktoratet skriver at de forstår bestemmelsen i sosialtjenesteloven slik at denne regulerer utbetaling av norsk barnetrygd, og legger derfor til grunn at stønader som ligner barnetrygd og som utbetales fra en annen stat, ikke er skjermet i lovens forstand. NAV-kontorene kan la være å ta hensyn til barnetrygd fra en annen stat, men sosialtjenesteloven § 18 tredje ledd pålegger ikke NAV-kontoret en plikt til å gjøre dette.

Etterbetaling av barnetrygd

Om etterbetaling av barnetrygd uttaler direktoratet den 11. februar 2024 at det er uten betydning hvilken periode barnetrygden gjelder for (herunder om den gjelder en periode før eller etter endringen i sosialtjenesteloven fra 1. september 2022). Plikten til å se bort ifra barnetrygden i vurderingen av en søknad om økonomisk sosialhjelp er knyttet til når vurderingen gjøres.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.