Kommunal styring

Oppdatert 02.01.2023

Statsforvaltaren skal kontrollere og rettleie kommunane om rettsreglar som gjeld kommunale organ. Dette gjeld både generelle og spesifikke juridiske problemstillingar og spørsmål knytte til økonomireglane. Statsforvaltaren skal dessutan formidle signal frå departementa til kommunane. 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

03.10.2023

Ny direktør for Statsforvalterens kommunal- og justisavdeling

Trude Mathisen (57) er ansatt som ny direktør for kommunal- og justisavdelingen hos Statsforvalteren i Trøndelag. Hun tiltrer stillingen i starten av 2024.


29.09.2023

FOUI-verksted Trøndelag

Program, informasjon og påmelding: HER


14.09.2023

Arena Trøndelag

Vi har gleden av å invitere til et ny utgave av Arena Trøndelag. Det er KS, Trøndelag fylkeskommune og Statsforvalteren som står bak fellessamlingen for politisk og administrative ledere i Trøndelag.


12.09.2023

Statsbudsjettet 2024 - digitalt møte

Regjeringens forslag til statsbudsjett legges fram 6. oktober. KS inviterer til digitalt stormøte kl 13. Straks den nasjonale sendingen er ferdig, blir det et kort Teamsmøte for kommunene i Trøndelag.  


14.08.2023

FoUI-samling UTSATT

SAMLINGEN ER UTSATT. Partnerskapet for FOUI i offentlig sektor i Trøndelag ønsker velkommen til årets treff med forskning og innovasjon i offentlig sektor som tema.


10.08.2023

Informasjon om kommuneøkonomi fra KDD sommeren 2023

Dette gjelder informasjon om kvalitetssikring av kriteriedata, TBU-rapport og rundskriv om kommuneproposisjonen og revidert nasjonalbudsjett. 


11.05.2023

Regjeringens forslag RNB 2023 og kommuneproposisjonen 2024

I dag la regjeringen fram forslag til revidert budsjett for 2023 og kommuneproposisjonen for 2024. 


02.03.2023

Rapportering av utgifter til ressurskrevende tjenester til brukere født i 1953 og 1954

Statsforvalteren i Trøndelag ber om særskilt rapportering av påløpte utgifter i 2022 til ressurskrevende helse- og omsorgstjenester til enkeltmottakere født i 1953 eller 1954. Rapporteringen blir brukt som grunnlag for å tildele skjønnsmidler for 2024.


04.01.2023

Planer for tilsyn 2023 - høring til kommunene

Statsforvalteren i Trøndelag har i samarbeid med statlige tilsynsetater, utarbeidet en oversikt over planlagte statlige tilsyn med kommunene for 2023. 


24.11.2022

Bygdevekstavtaler til Indre Namdal og Rindal/Holtålen

To områder i Trøndelag er utpekt av Kommunal- og distriktsdepartementet som nasjonale piloter for utprøving av bygdevekstavtaler.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel