Lavangen kommune - tilsyn etter barnehageloven

Dato:
24. august 2021 00:00 - 23:59
Stad:
Tennevoll
Kommune:
Lavangen kommune
Ansvarleg:
Oppvekst - og barnevern, barnehageseksjonen
Målgruppe:
Barnehagemyndigheten i Loppa kommune

Vi har varslet tilsyn med Lavangen kommune etter lov om barnehage. 

Publisert 20.05.2021

Tema for tilsynet er retten til spesialpedagogisk hjelp for barn under opplæringspliktig alder.

Under dette temaet kontrollerer vi:

1. Om kommunen fatter vedtak om spesialpedagogisk hjelp, jf. barnehageloven § 35

2. Om kommunen oppfyller retten til spesialpedagogisk hjelp, jf. barnehageloven § 31 fjerde ledd

Dato:
24. august 2021 00:00 - 23:59
Stad:
Tennevoll
Kommune:
Lavangen kommune
Ansvarleg:
Oppvekst - og barnevern, barnehageseksjonen
Målgruppe:
Barnehagemyndigheten i Loppa kommune