Midler til å utvikle arktisk landbruk

Søknadsfrist:
15. april 2024 23:59
Målgruppe:
Alle som ønsker å fremskaffe mer kunnskap om produksjon av potet, grønt og bær i nord.
Ansvarleg:
Statsforvalterne i Nordland, Troms og Finnmark
Gulløye, Sørreisa Foto: Ulrike Neumann.

Det er nå mulig å søke støtte til prosjekter i Nord-Norge som gir økt kunnskap om matproduksjon innen potet, grønt og bær. 

Publisert 07.03.2024

Statsforvalterembetene i Nord-Norge har nå tilgjengelig 1 396 000 kr i restmidler fra tidligere prosjekter i ordningen Arktisk landbruk. Fordi vi har begrenset med midler har vi valgt ut ett innsatsområde:

Økt kunnskap om bærekraftig matproduksjon med fokus på potet, grønt og bær.

Vi kan støtte ulike prosjekter som bidrar til utvikling av næring med potet, grønt og bær inkludert småskala grøntproduksjon og urbant landbruk (andelshager, markedshager, skolehager, nabolagshager osv), matsikkerhet, beredskap, matsvinn, miljø.

Kriterier og søknadsprosess

  • Vi støtter kun nordnorske prosjekter. Det betyr at prosjektene skal gjennomføres i Nord-Norge og drives av aktører i landsdelen. Prosjektene bør ha verdi for hele landsdelen.
  • Prosjekter som bidrar til økt samarbeid og kunnskapsutveksling på tvers i regionen prioriteres.
  • Det kan gis tilskudd med inntil 75% av godkjente kostnader i prosjektet
  • Prosjekter der arktiske midler kan bidra til å løse ut andre virkemidler og ressurser vil bli prioritert
  • Til større forskningsprosjekter begrenses tilskuddet til en andel av det som kreves av medfinansiering for å søke forskningsmidler.
  • Det gis ikke tilskudd til enkeltpersoner/enkeltbedrifter/bedriftsrettede prosjekter. Enkeltbedrifter som ønsker å utvikle sin bedrift kan ta kontakt med Innovasjon Norge for informasjon om muligheter for støtte

                           

Informasjon i søknaden

Det er ikke laget eget søknadskjema for ordningen, men opplysninger som må være med er:

  • Prosjektbeskrivelse med formål med prosjektet, planlagte aktiviteter og eventuelle samarbeidspartnere
  • Budsjett med fullstendig kostnadsoverslag og finansieringsplan
  • Organisasjonsnummer
  • E-post og telefonnummer til kontaktperson

Søk innen 15.april

Send søknaden til Statsforvalteren i Troms og Finnmark på e-post sftfpost@statsforvalteren.no eller til

Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Statens hus
9815 Vadsø

Lurer du på noe, så ta gjerne kontakt med oss.

Søknadsfrist:
15. april 2024 23:59
Målgruppe:
Alle som ønsker å fremskaffe mer kunnskap om produksjon av potet, grønt og bær i nord.
Ansvarleg:
Statsforvalterne i Nordland, Troms og Finnmark

Kontaktpersonar