Midler til kommunale jordvernstrategier 2022

Søknadsfrist:
30. juni 2022
Målgruppe:
Kommuner
Ansvarleg:
Landbruksdirekotatet

Kommunale jordvernstrategier skal gi økt kunnskap om jordbruksarealene og oppmerksomhet rundt jordvernet i planprosesser. 

Publisert 08.04.2022

Oppdatert nasjonal jordvernstrategi ble vedtatt av Stortinget i forbindelse med jordbruksoppgjøret i 2021. Strategien fremmer en rekke nye tiltak for å styrke jordvernet i den kommunale arealplanleggingen.

Ett av disse tiltakene er etablering av en tilskuddsordning for kommuner som utarbeider kommunal jordvernstrategi. Det er satt av 1 million kroner til ordningen i statsbudsjettet for 2022.

Formålet med å utarbeide kommunale jordvernstrategier er økt kunnskap om jordbruksarealene og økt oppmerksomhet rundt jordvernet. Målet med strategien er å redusere omdisponeringen av dyrka og dyrkbar jord i kommunen. 

Følg denne lenken for å lese mer om tilskuddsordningen, se årets utlysningstekst og for å laste ned søknadsskjema.

Søknadsfrist:
30. juni 2022
Målgruppe:
Kommuner
Ansvarleg:
Landbruksdirekotatet