Noen som ønsker å gjennomføre et utviklingsarbeid - samiske barnehager

Søknadsfrist:
1. oktober 2021
Målgruppe:
Samiske barnehager, barnehager med samiske avdelinger og barnehager med samiske barn
Ansvarleg:
Oppvekst - og barnevernsavdelingen
Kven kan søke:
Kommuner og barnehager
Rapporteringsfrist:
1. desember 2022

Utlysning av midler til pedagogisk utviklingsarbeid for samiske barnehager, barnehager med samiske avdelinger og andre barnehager med samiske barn

 

Publisert 17.08.2021

Statsforvalteren i Troms og Finnmark inviterer dere til å søke om midler til et pedagogisk utviklingsarbeid 

Pedaogogisk utviklingsarbeid

Skal være et barnehagebasert kompetanseutviklingstiltak og hele personalet skal involveres på tvers av kompetansenivå. Utviklingsarbeidet skal være forankret i barnehagens ledelse. Midlene kan brukes sammen med andre barnehager eller i hele kommunen. 

Rammeplan for barnehagen

Barnehagens rammeplan har tydelige krav til hva som forventes av samiske barnehager og barnehager med samiske avdelinger og andre barnehager.  Dere må bruke Rammeplan for barnehagen som grunnlag for utviklingsarbeidet. Bruk også rammeplanen som grunnlag i søknaden om midlene.

Det pedagogiske utviklingsarbeidet skal være med på å skape gode barnehager for samiske barn.

Søknadsfrist 1. oktober 2021

Søknader sendes på epost til fmtfpost@statsforvalteren.no 

Søknadsfrist:
1. oktober 2021
Målgruppe:
Samiske barnehager, barnehager med samiske avdelinger og barnehager med samiske barn
Ansvarleg:
Oppvekst - og barnevernsavdelingen
Kven kan søke:
Kommuner og barnehager
Rapporteringsfrist:
1. desember 2022