Kriseskjønn

Søknadsfrist:
15. september 2021 23:00
Målgruppe:
Kommuner i Troms og Finnmark
Ansvarleg:
Justis- og kommunalavdelingen
Kven kan søke:
Kommuner i Troms og Finnmark

Kommunene i Troms og Finnmark kan søke om kriseskjønn innen 15. september. Det er satt av 5,4 millioner kroner til ordningen.  

 

Publisert 01.02.2021

Intensjonen med kriseskjønnsmidlene er å ivareta kommuner som har fått uforutsette og ekstraordinære økonomiske utfordringer i løpet av året, inkludert naturskade.

Innhold i søknad

Søknader skal inneholde en kort begrunnelse og oversikt over ekstraordinære utgifter i budsjettåret.

Søknader sendes Statsforvalterens postmottak sftfpost@statsforvalteren.no (ikke via søknadsdatabasen Prosjektskjønn).

Mer informasjon

Du finner nærmere informasjon om ordningen og hvordan du søker i utlysningsbrevet og KMDs retningslinjer for skjønnstildelingen for 2021.

Søknadsfrist:
15. september 2021 23:00
Målgruppe:
Kommuner i Troms og Finnmark
Ansvarleg:
Justis- og kommunalavdelingen
Kven kan søke:
Kommuner i Troms og Finnmark