Får felle seks gauper

Troms og Finnmark er tildelt en kvote på totalt seks gauper, med en hunndyrkvote på tre voksne. Rovviltnemnda for region 8 har fordelt denne kvoten på to områder prioritert for beitedyr. 

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 27.01.2021 av Andreas Vikan Røsæg

Kvotejakt på gaupe starter 1. februar og varer til 31. mars.

Rovviltnemnda har fordelt kvoten slik:

To gauper, hvorav inntil én voksen hunngaupe i B-området for gaupe i kommunene Lebesby, Nordkapp, Måsøy, Hammerfest, Loppa, Porsanger og Alta.

Fire gauper, hvorav inntil to voksne hunngauper i B-området for gaupe i kommunene Kvænangen, Nordreisa, Kåfjord, Storfjord, Lyngen, Tromsø, Balsfjord, Målselv, Senja, Dyrøy  og Sørreisa.

En av disse fire gaupene kan også felles i den delen av samarbeidsområdet med region 7  som ligger fra Rombaken til Bjerkvik og øst for E6 mellom Bjerkvik og fylkesgrensa.

Dersom jakten stoppes i et område på grunn av fylt kvote for voksne hunngauper og det fortsatt er kvote igjen, så overføres resterende kvote til det andre fellingsområdet. Om jakten stoppes i et område på grunn av fylt kvote så overføres eventuell resterende hunndyrkvote til det andre området.

Hvem kan jakte
Kvotejakt på gaupe krever tillatelse fra grunneier. På statsgrunn innebærer dette at man må ha et gyldig jaktkort for enten småviltjakt eller storviltjakt. Aldersgrensen for å drive jakt på gaupe er 18 år. Det er tillatt å bruke hagle eller rifle. For jakt med rifle må jegeren ha bestått skyteprøve for storviltjakt. 

Hold deg oppdatert og meld ifra


Antall gauper som til enhver tid kan felles i de ulike områdene blir kunngjort over telefonsvarer hos Statsforvalteren i Troms og Finnmark. Det er din plikt som jeger å holde deg orientert om status for kvotejakta.

På telefonsvareren kan det også legges inn beskjed om felling av gaupe eventuell skadeskyting m.m.

Melding om skutt gaupe skal umiddelbart gis til Statens naturoppsyn og til Statsforvalteren. Det er viktig å oppgi jegers navn og telefonnummer. Felt gaupe skal fremvises for Statens naturoppsyn for umiddelbar kontroll, merking og prøvetaking. S

kuddplass skal også kunne påvises. Dersom jeger skadeskyter eller skyter gaupe skal det uten opphold meldes fra til Statsforvalteren. Ethvert skudd som løsnes mot gaupe skal meldes til overnevnte instanser.

Dusør for melding om familiegrupperRovviltnemnda i region 8 gir inntil 15 000,– i dusør for innmelding av nye observasjoner av gaupefamilier inneværende sporingssesong, som varer ut februar.

Statsforvalternens kvotetelefon
Troms: 77 64 22 32
Finnmark: 78 95 03 97

Statens naturoppsyn
Troms: 992 42 279 John Ivar Larsen
Finnmark: 905 11 280 Par Nilsen 

Statsforvalteren i Troms og Finnmark 
Raqsmus Høyning: 78 95 03 27
Andreas Røsæg: 77 64 21 17

Statens beredskap i rovviltsaker

Områder for kvotejakt på gaupe og fordeling av kvoten mellom områder

Kvote for jakt på gaupe i 2021 – region 7 og 8

Forvaltningsområder for gaupe
imageg9n2o.png
Skravert område er forvaltningsområde for gaupe (A-område for gaupe). Det som ikke er skravert er beiteprioritert område (B-område for gaupe). Merk at det ikke er åpnet for kvotejakt på gaupe i hele B-området, samt at det i deler av Narvik er åpnet for kvotejakt i A-området. For å få opp dette kartet og zoome for mer nøyaktige grenser trykker du på "Forvaltningsområder for gaupe", da kommer du til Miljøstatus.no., her trykker du på "Arter på land", så på "Rovdyr" og huker av for "Gaupe – forvaltningsområder".