Forvaltningsområder

Bjørn
Brunbjørn er én av rovdyrartene som vi forvalter. Foto: Thor Østbye.

På denne siden finner du en kartoversikt over forvaltningsområdene for bjørn, jerv og gaupe. De offisielle grensene for forvaltningsområdene er fastsatt av de regionale rovviltnemndene. Disse områdene er prioriterte yngleområder for rovvilt.

Publisert 25.08.2022

Kart med høy oppløsning

Under finner du kart med høy oppløsning for bjørn, jerv og gaupe samlet, samt individuelle kartblad for Troms og Finnmark.

Kart: Bjørn, jerv og gaupe samlet (høy oppløsning)

Kart: Bjørn (høy oppløsning)

Kart: Jerv (høy oppløsning)

Kart: Gaupe (høy oppløsning)

 

Interaktivt kart

I det interaktive kartet fra Miljøstatus finner du forklaring til fargekodene for de ulike artene. Du kan se forvaltningsområder for hele landet.