Store mengder yngel av pukkellaks

I 7 av 8 undersøkte elver i Troms og Finnmark har vi funnet mye yngel av pukkellaks denne våren. I år har vi funnet mer yngel enn vi fant i 2018. Vi forventer vi et stort pukkellaksår i 2021.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 30.06.2020

Det ser ut til å være høyere overlevelse og tetthet av pukkellaksyngel i 2020, enn i tilsvarende kartlegging fra 2018.

Naturtjenester i nord har utført undersøkelsene på oppdrag fra statsforvalteren i Troms og Finnmark. Vi antar dermed at det har vært vellykket utvandring av smolt fra alle elver pukkellaksen har gytt i 2019.

Mye pukkellaks neste år

Pukkellaksen vandrer ut i havet allerede den første våren etter klekking, og kommer tilbake til elvene etter ett år i sjøen. Hvor mange som overlever sjøvandringen og kommer tilbake avhenger av flere faktorer som kan variere. Vi forventer mye pukkellaks i elvene i Troms og Finnmark i 2021.

Om undersøkelsene

Statsforvalteren i Troms og Finnmark overvåker utviklingen av pukkellaks. Naturtjenester i nord startet undersøkelsene i starten av mai og jobbet fram til vårflommen. Målet har vært å kartlegge yngel av pukkellaks fra Sør-Troms til Øst-Finnmark. Foreløpig har vi undersøkt disse elvene:

 • Skallelv
 • Vestre Jakobselv
 • Bergebyelva
 • Nyelva
 • Karpelva
 • Grense Jakobselv
 • Skogsfjordelva
 • Sandneselva (fant ikke yngel)

Disse elvene var ikke mulig å undersøke på grunn av is og/eller flom:

 • Komagelv
 • Vesterelva
 • Klokkerelva
 • Neiden
 • Munkelv
 • Salangselva
 • Ringvannet

Registrer fangsten

I år forventer vi kun sporadisk fangst av pukkellaks. Fiskere skal registrere fangst av pukkellaks i fangstrapporten de skal levere.

Uønsket i norsk natur

Pukkellaks er en uønsket art i norsk natur. Pukkellaksen finnes naturlig ved Stillehavskysten i Russland. Arten ble satt ut i Barentsregionen.

Russland har ikke satt ut pukkellaks siden 2001, men arten har etablert seg med stadig voksende, selvreproduserende bestand i Barentsregionen. Arten har en 2-årig livssyklus, og dør etter gyting. Så langt ser vi at pukkellaksen kommer i store mengder i oddetallsår, og kun i små mengder i partallsår.

Risikovurdering og handlingsplan

Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) leverte en risikovurdering av pukkellaks i januar 2020. Den sier at store mengder pukkellaks kan skade naturlige bestander av laksefisk, vannkvalitet og biodiversitet.

Risikovurdering av pukkellaks (2020) VKM

Miljødirektoratet skal utarbeide en handlingsplan mot pukkellaks, som en oppfølging av risikovurderingen fra VKM.

Tilskudd og tiltak mot pukkellaks

statsforvalteren i Troms og Finnmark samarbeider med Finnmarkseiendommen, lokale jeger- og fiskerforeninger og andre fiskerettshavere om tiltak mot pukkellaks.

statsforvalteren gir tilskudd og kan gi tillatelse til ekstraordinære uttak. Mesteparten av innsatsen i elvene er basert på frivillighet og et stort engasjement fra lag og foreninger.

Tilskudd finner du i Tilskuddskalenderen. Her kan du sortere på miljø og klima i oversikten for å vise alle ordningene innen feltet. Abonnerer du på nyheter fra statsforvalteren i kategorien miljø og klima vil du også få varsel når vi publiserer saker. Lag abonnement her. 

Rekordår i 2019

I 2017 var det en stor invasjon av pukkellaks. I 2019 var det igjen rekordstore mengder pukkellaks i elvene i Troms og Finnmark. Størst forekomst var det i Øst-Finnmark, men også elver lenger vest i regionen vår hadde en høy andel pukkellaks i fangstene.

Totalt ble det innrapportert over 30 tonn fra fangst i elv og sjø. I flere elver utgjorde pukkellaksen over 90 % av fisken som ble avlivet.


Pressekontakt

Dersom pressen ønsker å snakke med oss om saken,

kan dere kontakte fiskeforvalter Eirik Frøiland hos statsforvalteren i Troms og Finnmark:

78 95 03 11 / fmfieifr@statsforvalteren.no

Kontaktpersonar