Regler for isfiske i vassdrag med anadrom fisk

Til deg som vil isfiske på vann i vassdrag med laks, sjøørret og sjørøye (anadrome fisk): Husk tillatelse fra grunneier, som fiskekort, og at anadrom fisk alltid må settes ut igjen.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 30.01.2020

Statsforvalteren i Troms og Finnmark har fått flere spørsmål om isfiske etter innlandsfisk på vann i vassdrag der det finnes anadrom fisk. Her kommer derfor reglene:


Grunneiere kan ha strengere regler

Merk at grunneiere kan ha strengere regler for isfiske enn de offentlige reglene. Sjekk dette før du drar på isfisketur.


Finnmark 

I tidligere Finnmark fylke gjelder fortsatt forskrift om fiske i vassdrag med laks, sjørøye og sjøørret, Finnmark. Her finner vi spesielle regler for enkelte vassdrag (§ 5). Merk: Noen vassdrag har angitt fisketid for isfiske, mens andre har forbud mot isfiske.

Det lov å fiske på isen fra 1. januar til 4. mai, i de vassdragene som ikke er nevnt i tabellen i § 5.

Regler i inn- og utløpsoser

Det er likevel fiskeforbud 200 meter fra inn- og utløpsoser (der elva møter vannet).

Det betyr i praksis: Isfiske er forbudt i de små vannene, hvor avstanden mellom inn- og utos er mindre enn 400 meter.

Forskriften gjelder ikke for grensevassdragene Neiden, Tana, Pasvik og Grense Jakobselv.


Troms

I tidligere Troms fylke gjelder fortsatt forskrift om fiske i vassdrag i Troms hvor det går laks, sjørøye og sjøørret.

Hovedregelen er at isfiske er forbudt

Redskapsbruk og fisketid er den samme for innlandsfisk, som for anadrom fisk. Med andre ord er isfiske ikke tillatt i vassdragene i Troms.

Noen unntak

Det er spesielle regler for elleve vann som står i § 2.

Det betyr at man kan isfiske på disse vannene, men fisket må foregå minimum 200 meter fra elv og bekk hvor anadrome laksefisk gyter. I disse vannene er fiske etter innlandsfisk tillatt hele året.


Gamle forskrifter gjelder fortsatt

Statsforvalteren mener det er nødvendig å oppdatere regelverket nå som Troms og Finnmark er blitt ett fylke, slik at vi har en felles forskrift.

Når forslag til ny forskrift er klar, sendes den på høring.

Inntil videre gjelder dagens forskrifter for tidligere Finnmark fylke og Troms fylke

Abonner på siste nytt fra oss

Vil du ha siste nytt fra Statsforvalteren i Troms og Finnmark, kan du abonnere på nyheter fra nettsiden vår.

Du kan skreddersy abonnementet til å handle om spesifikke fagområder eller pressemeldinger. Du får siste nytt om konferanser, tilskudd, høringer, tilsyn og andre nyhetssaker.

Vi oppfordrer ordførere og rådmenn til å abonnere.

Klikk her for å laget abonnement