Rapportering for stangfiske i sjø

Miljødirektoratet har nå opprettet en rapporteringsløsning for innmelding av anadrom laksefisk som fanges på stang i sjøen.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 10.07.2019

Sportsfiske etter laks, sjøørret og sjørøye i sjøen er etterhvert blitt svært utbredt. Det har tidligere ikke vært noen rapporteringsordning for dette fisket. Fra og med i år kan fiskere som fanger anadrom laksefisk på stang i sjøen rapportere dette inn på nettstedet Stangfiske i sjø.

https://stangfiskesjo.miljodirektoratet.no/default.aspx

Her kan du som fisker med stang eller håndsnøre i sjø registrere fangst av laks, sjøørret, sjørøye, regnbueørret eller pukkellaks.

Rapportene som meldes inn vil bidra til å styrke forvaltningsens kunnskap om hvor mye som fanges påstang i sjøen.

 

 

Kontaktpersonar