Fylkessamling for kommunene Kvænangen, Karlsøy, Nordreisa, Balsfjord, Sørreisa , Tromsø og skolene skolene Øvergård Montesorriskole og Tromsø Internasjonale School

Dato:
20. oktober 2022 09:30 - 15:30
Stad:
Scandic Ishavshotel, Tromsø
Arrangør:
Oppvekst - og barnevernsavdelingen
Målgruppe:
Deltakere i Inkluderende barnehage - og skolemiljø pulje 5

Velkommen til fylkessamling for pulje 5. Dette  er siste fylkessamling for dere og vi håper at mange av dere har mulighet til å komme. 

På denne fylkessamlingen vil Gudrun Aas og Ann Tone Håkonsen være forelesere.

Publisert 28.09.2022

Fylkessamlingen er på Scandic Ishavshotel, Tromsø 20.oktober 2022. 

Hver av kommunene og enkeltskolene kan ha inntil 10 plasser. Dersom noen av deltakerkommunene/skolene har mindre enn 10 deltakere, vil plassene bli tildelt andre kommuner/skoler.

Tema for dagen

Gudrun Aas er universitetslektor ved UiT. Hun vil ha et spesielt fokus på hvordan barnehagene og skolene kan legge til rette for barna, etter at mobbing er stoppet.

Ann Tone Håkonsen er ansatt som Omni-veileder i Tromsø kommune og leder arbeidet med å implementere Omni-modellen i kommunen. Hun vil ha fokus på hvordan vi kan får med oss oppvekstarenaene utenfor barnehagen og skolen i arbeidet med å skape trygge og gode oppvekstmiljø. 

Påmeldingsfrist: 10.10.2022

 

 

Dato:
20. oktober 2022 09:30 - 15:30
Stad:
Scandic Ishavshotel, Tromsø
Arrangør:
Oppvekst - og barnevernsavdelingen
Målgruppe:
Deltakere i Inkluderende barnehage - og skolemiljø pulje 5

Kontaktpersonar