Mere penger til kommunene

Regjeringen har lagt fram sitt reviderte nasjonalbudsjett for 2021 og Kommuneproposisjonen for 2022. Nå får kommunene mer penger. 

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 13.05.2021

Budsjettopplegget er sterkt preget av pandemien, og regjeringen foreslår i revidert nasjonalbudsjett en ytterligere økning på 7,2 mrd. kr. til kommunesektoren for å håndtere konsekvensene av pandemien i 2. halvår.

Realvekst 

For 2022 legges det opp til en realvekst i frie inntekter på mellom 1,6 og 2,0 mrd. kr. for kommunene. Veksten må dekke økte demografikostnader på 0,6 mrd. kroner og økte pensjonskostnader på 0,5 mrd. Kroner i 2022.

Statsforvalteren har sendt et brev til kommunene som oppsummerer de viktigste punktene i revidert nasjonalbudsjett og kommuneproposisjonen. Brevet finner du her