Søknad om mudring, utfylling og tunelldrift ved Meland og Melkøya i Hammerfest

Høyringsfrist:
24. februar 2024 23:59

Equinor Energy AS søker om tillatelse til mudring og utfylling i sjø ved Meland og Melkøya i Hammerfest kommune. I tillegg søker de om å bygge en 3,2 km lang tunell for kabeltrasé mellom Hyggevatn og Meland. Høringsfristen er 24. februar 2024.

Publisert 19.01.2024

Om søknaden

Søknaden begrunnes med anleggsarbeid for å kunne bygge og elektrifisere Hammerfest LNG anlegget. Equinor har behov for å mudre/sprenge på sjøbunn, slik at sjøkabler kan trekkes ut til Melkøya. Mudringen fordeles over et areal på ca. 2500 m2 ved Meland og 2700 m2 ved Melkøya. Løsmasser og sprengstein fra utdyping vil totalt utgjøre ca. 18 600 m3, og det vil utnyttes til utfyllingsformål.

Utfylling i sjø ved Meland vil fordeles over et areal på 35 000 m2 og volum blir totalt ca. 306 000 m3. Masser/stein fra tunelldrivingen vil utnyttes til utfyllingen.

Tunellen fra Hyggevatn til Melkøya vil bli ca. 3,2 km lang og med tverrsnitt på ca. 32 m2. Tunnelmassene som tas ut vil utgjøre om lag 129 000 m3 (faste masser). Avløpsvann fra tunelldrift vil ledes til rensing før utslipp til sjø ved Meland. Flere detaljer beskrives i søknaden med vedlegg.

 

Gi dine innspill

Statsforvalteren for Troms og Finnmark skal behandle søknaden etter forurensningsloven. Alle som ønsker kan komme med en uttalelse til søknaden innen 24. februar 2024.

Uttalelser kan sendes til

Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Postboks 700
9815 Vadsø

Alternativt på e-post til sftfpost@statsforvalteren.no , eller elektronisk postkasse.

Ta kontakt hvis dere har spørsmål om søknaden.