Endring av utslippstillatelse for Hammerfest lufthavn

Høyringsfrist:
9. desember 2019 23:59

Avinor AS søker om å endre utslippstillatelsen for Hammerfest lufthavn. Endringen gjelder blant annet høyere forbruk av kjemikalier for å avise fly. Berørte parter kan uttale seg innen 9. desember.

Publisert 11.11.2019

Ved Hammerfest lufthavn kan det bli behov for å øke forbruket av kjemikalier utover gjeldene tillatelse etter forurensningsloven fra 17. februar 2008. Det skyldes både økt flytrafikk siden 2008 og stadig mer utfordrende vinterføre.

Avinor søker derfor om endringer i tillatelsen fra og med avisingssesongen 2019/2020.

  1. Forbruk av baneavisingskjemikalier tilsvarende 10 500 kg KOF, som tilsvarer dagens tillatelse.
  2. Forbruk av flyavisingskjemikalier tilsvarende 15 000 liter 100% glykol, en økning på 5000 liter.
  3. Utslipp fra testing av skumkanoner på brannbil hvert kvartal, inntil 120 liter skumkonsentrat i året.
  4. Testing av pulveraggregat på utrykningskjøretøy, inntil 250 kg pulver hvert annet år.

Avrenningen fra flyplassen er også annerledes enn før, som følge av en ny flyavisingsplattform som ble bygd i fjor. Et snødeponi ble også flyttet. For å redusere forurensning har Avinor foreslått et hensiktsmessig brøytemønster, og at kjemikalieforbruket fortsatt skal begrenses mest mulig.

Sakens dokumenter

Brev fra Hammerfest lufthavn om søknaden

Hele utslippssøknaden fra Hammerfest lufthavn

 

Vedlegg 1 Biologisk mangfold Hammerfest lufthavn

Vedlegg 2 - Miljøovervåkningsprogram Hammerfest lufthavn

Vedlegg 3 A Datablad Baneavisingskjemikalie_Aviform L50

Vedlegg 3 B - Baneavisingskjemikalie_Aviform S- Solid

Vedlegg 4 - Flyavisingskjemikalier_Safewing MPI1938 ECO_80

Vedlegg 5 - Beregning av organisk belastning

Vedlegg 6 - Kontroll og vedlikehold av utstyr

Vedlegg 7 - Bruk og utslipp av slukkemidler

Vedlegg 8 - Moussol 180116_Slukkeskum

Vedlegg 9 A - Beredskapsstyring og krisehåndtering - Ytre miljø

Vedlegg 9 B -Beredskapsstyring og krisehåndtering - Hammerfest lufthavn

Vedlegg 9 C - Beredskapsstyring og krisehåndtering - Tiltakskort ytre miljø Avinor

Send inn innspill innen 9. desember

Berørte parter kan uttalelse seg om søknaden før Fylkesmannen skal behandle saken.

Dere kan sende inn uttalelser innen 9. desember på e-post fmtfpost@fylkesmannen.no eller i posten:

Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Statens hus
9815 Vadsø

Ta kontakt om du lurer på noe

Hvis du har spørsmål kan du kontakte saksbehandler Vigdis Johnsen eller seksjonsleder Per Kristian Krogstad.

Høyringsfrist:
9. desember 2019 23:59