Koronaviruset

Statsforvalteren i Troms og Finnmark følger fortsatt situasjonen med koronapandemien. Kommuner, foretak, myndigheter og presse finner kontaktinformasjonen vår her. 

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Sist endra 15.12.2021

Regjeringen har fjernet alle forskriftsfestede tiltak mot covid-19, inkludert krav om munnbind, en meter avstand og plikt til isolasjon ved sykdom. Statsforvalteren vil følge nøye med hvilke konsekvenser dette gir for innbyggerne ute i kommunene og deres tjenestetilbud. 

FHI, Helsedirektoratet og UDIR vil fortløpende endre informasjonen på sine hjemmesider. Den mest oppdaterte informasjonen finner du derfor der.

 Her kan du lese: 

Oppdatert informasjon

Statsforvalterens rolle/krisestab

Kontaktinformasjon for helsespørsmål fra kommunene

Pressekontakter

Informasjon på flere språk / Information in other languages


Oppdatert informasjon

Folkehelseinstituttet
nasjonale råd, anbefalinger, oppdaterte tall og informasjon om koronaviruset

Helsenorge
kvalitetssikret helseinformasjon til innbyggere i Norge

Finner du ikke svar på nettsidene til Folkehelseinstituttet eller helsenorge.no?
Da kan du ringe informasjonstelefonen for koronasmitte på 815 55 015

Flere kommuner har opprettet egen informasjonstelefon for korona. Sjekk nettsiden til din kommune. 

Helsedirektoratet
informasjon til helsepersonell og andre offentlige aktører

Regjeringens nasjonale råd

Spørsmål om skole og barnehage?
Se Utdanningsdirektoratets side om koronaviruset.

Tidligere aktuelle lenker: 

Nasjonal veileder - besutninger og anbefalinger

Oversikt over forskrifter med hjemmel i koronaloven (regjeringen.no)

Liste over samfunnskritiske funksjoner (regjeringen.no)

Spørsmål om karantene og isolasjon?
Se Folkehelseinstituttets side om hjemmekarantene og isolasjon.

Spørsmål om karantene for reisende som ankommer Norge? 
Se informasjon hos Helsedirektoratet

Se spørsmål og svar om innreise til Norge på regjeringen.no

 

 


Statsforvalterens rolle/krisestab

Statsforvalteren i Troms og Finnmark, tidligere Fylkesmann, er i beredskap og følger situasjonen tett. Vi ønsker å være forberedt på mulige konsekvenser for andre samfunnsfunksjoner og å være i best mulig stand til å hjelpe kommunene. Vi er som vanlig også tilgjengelige utenfor kontortid for kommuner som har behov for å kontakt oss i beredskapssammenheng. 

 

Statsforvalteren har møter med kommunene, spesialisthelsetjenesten, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og fylkesberedskapsrådet. 

 

Vi har åpent for publikum som har gjort en avtale med oss på forhånd. Du når oss ellers på e-post og telefon.


Helsespørsmål fra kommuner

Helse- og sosialavdelingen/fylkeslegen er tilgjengelig for kommunene og svarer på helsespørsmål på telefon 78 95 03 00.

Pressekontakt og spørsmål fra foretak og nasjonale myndigheter til helse- og sosialavdelingen

Fylkeslege eller helse- og sosialdirektør kan kontaktes på telefon 78 95 03 00,

78 95 03 99, 78 95 03 19, 77 64 21 69, 77 64 21 60.


Pressehenvendelser om koronasituasjonen 

Gjelder henvendelser som ikke har direkte med helse å gjøre.
Vi hjelper journalister med å finne riktig person å snakke med.

Du finner pressekontakter her


Pressehenvendelser som ikke gjelder koronasituasjonen

Se Presserom for andre pressekontakter.

Se også:


Informasjon på flere språk / Information in other languages

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet har samlet informasjon fra offentlige myndigheter og nasjonale kunnskapssentre på ulike språk.

Directorate of Integration and Diversity have gathered web resources from public authorities and national knowledge centers in various languages.

Helsedirektoratet har laget plakater/informasjonsskriv, også på flere språk.
Disse kan du laste ned her (helsedirektoratet.no). 


Til toppen av siden.

Abonner på siste nytt fra oss

Vil du ha siste nytt fra Statsforvalteren i Troms og Finnmark, kan du abonnere på nyheter fra nettsiden vår.

Du kan skreddersy abonnementet til å handle om spesifikke fagområder eller pressemeldinger. Du får siste nytt om konferanser, tilskudd, høringer, tilsyn og andre nyhetssaker.

Vi oppfordrer ordførere og rådmenn til å abonnere.

Klikk her for å laget abonnement