Alternativer til vergemål: legalfullmakt og fremtidsfullmakt

Det finnes praktiske og gode alternativer til et offentlig oppnevnt vergemål. 

Den nye vergemålsloven, som trådte i kraft 1. juli 2013, gir praktiske og gode alternativer til et offentlig oppnevnt vergemål. Det er viktig for alle å kjenne til disse alternativene, som blant annet gjør det mulig for den enkelte å bestemme på forhånd hvordan en uønsket livssituasjon skal håndteres dersom den skulle oppstå.

Legalfullmakt

Nære pårørende vil kunne representere deg, uten at vergemålsmyndigheten (Statsforvalteren) formelt må oppnevne vedkommende som verge. Dette kalles «legalfullmakt» - og gir dine nærmeste en formell kompetanse til å utføre dagligdagse økonomiske disposisjoner som gjelder bolig og underhold, betale skatter, avgifter og forpliktelser som følger av gyldige låneavtaler du har inngått, samt å si opp betalingsoppdrag som ikke lenger er aktuelle mv. Nære pårørende er i denne sammenhengen ektefelle eller samboer, barn, barnebarn og foreldre. Et barn kan godt representere sin mor eller far selv om dennes ektefelle er i live, men da må ektefellen har frasagt seg sin rett skriftlig.

Dersom du og de pårørende ønsker det, og er enige om det, så kan flere pårørende representere deg samtidig. I kraft av legalfullmakten kan pårørende ikke foreta større økonomiske disposisjoner som for eksempel kjøp og salg av fast eiendom eller investeringer. I den grad det er behov for slike disposisjoner, må den som skal forestå dette formelt oppnevnes som verge, eller det må foreligge en gyldig fremtidsfullmakt.

Fremtidsfullmakt

Ønsker du å bestemme over eget liv ved alderdom eller alvorlig sykdom?

Hva skjer når du ikke lenger kan ta avgjørelser på egne vegne? Hvis du oppretter fremtidsfullmakt kan du bestemme at noen du stoler på skal ta vare på dine intereser den dagen du ikke klarer det selv.

Du kan lese mer om fremtidsfullmakt her

 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Kontakt oss

Vi har telefontid hver dag kl. 12.00-14.00.

Telefon: 62 55 10 02

E-post: sfinpost@statsforvalteren.no 

Kontaktpersoner:

Bernhard A. Caspari, avdelingsdirektør

Anne Klafstad

Anne Lise O. Nyberget

Berit Midthus

Berit Strand-Larsen

Hanne Kristin Bratlie

Heidi Syverstad

Julie Emilsen

Maj C Stenersen Lund

Marit Kolstad

Nina Martinsen

Nina Nordhagen Paulsen

Rannveig Volla

Siv Irene Helgevold

Unni Culina