Søknadsfrist Tittel Målgruppe
01. apr Tilskudd til kompetanseheving, rehabilitering/habiliteringsprosjekter og øvrige innovasjonsprosjekter Kommuner, helseforetak, frivillige organisasjoner
01. apr Tilskuddsmidler til etablering og videreutvikling av frisklivs-, lærings- og mestringstilbud Personer som har økt risiko for eller har utviklet sammensatte helseplager og kronisk sykdom, og som trenger hjelp til å endre levevaner og til å mestre livet med sykdom og plager
08. mar Tilskudd til kommunalt rusarbeid 2019 Kommuner
01. mar Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt Kommuner
01. mar Tilskudd til rus- og psykisk helsearbeid for 2019 Kommuner, Statlige foretak (f.eks. RHF/HF). Kommuner og helseforetak i fellesskap
Søknadsfrist Tittel
01. apr Tilskudd til kompetanseheving, rehabilitering/habiliteringsprosjekter og øvrige innovasjonsprosjekter
01. apr Tilskuddsmidler til etablering og videreutvikling av frisklivs-, lærings- og mestringstilbud
08. mar Tilskudd til kommunalt rusarbeid 2019
01. mar Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt
01. mar Tilskudd til rus- og psykisk helsearbeid for 2019