Svømmetilskudd for barnehager

Søknadsfrist:
1. mars 2022 23:59
Målgruppe:
Barnehager, kommuner og frivillige organisasjoner
Ansvarleg:
Barnehage og opplæring
Kven kan søke:
Barnehager, kommuner og frivillige organisasjoner
Rapporteringsfrist:
10. januar 2023 23:59
Bilde: Pixabay

Kommuner, frivillige organisasjoner og barnehager kan også i 2022 søke Statsforvalteren om tilskudd til svømmeopplæring i barnehager.

Publisert 27.01.2022

Informasjon om svømmetilskuddet

Kommuner, frivillige organisasjoner og barnehager kan søke om tilskudd for at barnehagebarn blir trygge i vann og får bedre svømmeferdigheter.

Svømmeopplæringen skal skje i barnehagens åpningstid og skal i hovedsak foregå i basseng. Tilskuddet skal bidra til  å gi barn i alderen 4-6 år i barnehage tilstrekkelig svømmeopplæring, og det er viktig at gutter og jenter får et likeverdig tilbud. Tilskuddssats for 2022 er på intill 1950,- per barn. Tilskuddets størrelse fastsettes av Statsforvalteren. 

  • Tilskuddet skal i sin helhet brukes til aktiviteter relatert til svømmeopplæring av barna. 
  • Tilskuddsmottakerne velger selv hvordan opplæringen organiseres og gjennomføres.
  • Tilskuddet kan også brukes til å dekke transport til og fra svømmehall.

Søknad

Søknadsskjema finnes under lenken: Søknadsskjema svømmetilskudd 2022 eller her.

De som fikk tildelt midler til svømmeopplæring i 2021 må rapportere på bruk av disse midlene før de eventuelt får tildelt midler for 2022.

Søknadsfrist 1. mars 2022.

Rapporteringskrav

Kommuner, barnehager og frivillige organisasjonene skal rapportere til Statsforvalteren i Innlandet på hvor mange barn som har gjennomført svømmeopplæringen, fordelt på barn i kommunale og private barnehager. Frist for rapportering på bruk av svømmetilskudd og søknad om overføring av midler er satt til 10. januar 2023.

Søknadsfrist:
1. mars 2022 23:59
Målgruppe:
Barnehager, kommuner og frivillige organisasjoner
Ansvarleg:
Barnehage og opplæring
Kven kan søke:
Barnehager, kommuner og frivillige organisasjoner
Rapporteringsfrist:
10. januar 2023 23:59