Tilskudd: Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte tjenestebehov

Søknadsfrist:
12. mars 2021
Målgruppe:
Voksne med alvorlige psykiske helseutfordringer og/eller rusmiddelproblemer, voldsproblematikk og som har langvarige og sammensatte behov for behandling, rehabilitering, oppfølging og støtte.
Ansvarleg:
Statsforvalteren
Rapporteringsfrist:
12. mars 2021

Kunngjøring av tilskudd: Tilbud til voksne med langvarig og sammensatte tjenestebehov.

Publisert 05.02.2021

Kunngjøring av tilskuddsordningen: Tilbud til voksne med langvarig og sammensatte tjenestebehov, kapittel 765 post 60.

Helsedirektoratet kunngjør denne tilskuddsordningen og vi viser til dere hjemmesider www.helsedirektoratet.no.

Regelverk og søknadsskjema finner du under "lenker" og "dokumenter".

For de som mottok midler over denne ordningen i 2020 finner du rapporteringsskjema på samme sted.

For de som mottok tilskudd over denne ordningen for 2020 er det krav om revisorattestert regnskap som skal være levert innen 31.03.2021.

Søknads- og rapporteringsfrister

  • Søknadsfrist er 12.03.2021.
  • Frist for rapportering for tiskudd mottatt i 2020 er samme dato

Kommunene og deler av spesialisthelsetjenestene i Innlandet har vært aktive i forbindelse med denne tilskuddsordningen tidligere, og vi håper på tilsvarende aktivitet i 2021. Dette gjelder særlig i forbindelse med FACT etableringen i Innlandet (Fleksible oppsøkende samhandlingsteam).

Søkere kan velge å utvikle tiltak i interkommunalt samarbeid og i samarbeid med helseforetak.

Dersom kommuner og helseforetak søker sammen, skal en av dem stå som hovedsøker. Viser videre til regelverket for ordningen.

 

Søknadene sendes Statsforvalteren i Innlandet pr. post:

Statsforvalteren i Innlandet

Postboks 987

2604 Lillehammer

eller elektronisk til postmottak: sfinpost@statsforvalteren.no gjerne med elektronisk kopi Arild Bækkevold (fmheabe@statsforvalteren.no).

Søknadsfrist:
12. mars 2021
Målgruppe:
Voksne med alvorlige psykiske helseutfordringer og/eller rusmiddelproblemer, voldsproblematikk og som har langvarige og sammensatte behov for behandling, rehabilitering, oppfølging og støtte.
Ansvarleg:
Statsforvalteren
Rapporteringsfrist:
12. mars 2021