Tilskudd til rus- og psykisk helsearbeid for 2021 - barn og unge, ekstrabevilgning

Søknadsfrist:
12. mars 2021
Målgruppe:
Barn og unge med psykiske/rusrelaterte problemer og lidelser som har behov for tidlig utredning, behandling, oppfølging og støtte, samt de som lever med høy risiko for å utvikle psykososiale vansker og deres familier.
Ansvarleg:
Statsforvalteren

Ekstra bevilgning: Tiltak for å avdempe konsekvensene av smittevernstiltakene for barn og unge, covid-19

Publisert 05.02.2021

Kunngjøring av tilskuddsordningene Tilbud til barn og unge med behov for langvarig og sammensatt oppfølging, kapittel 765 post 60, ekstrabevilgning

Helsedirektoratet har i dag kunngjort denne ekstra tilskuddsordningen knyttet opp mot utfordringer i forbindelse med covid-19. Utlysningen ligger på www.helsedirektoratet.no

Bakgrunn

Flere barn og unge har opplevd negative konsekvenser på grunn av smittevernstiltak mot covid-19, dette er blant annet beskrevet gjennom rapporter fra ekspertgruppen som er nedsatt for å følge situasjonen for sårbare barn og unge. Det foreslås derfor å øke bevilgningen til tilskuddsordningen Tilbud til barn og unge med behov for langvarig oppfølging og sammensatte tjenester med 10 mill. kroner i 2021 for å avdempe konsekvensene smittevernstiltakene har for barn og unge med psykiske plager og lidelser. Tiltaket foreslås innrettet slik at kommuner kan søke støtte til:

  • tiltak for å etablere og opprettholde lavterskeltilbud
  • og tilpasset, oppsøkende hjelp for barn og unge med psykiske plager og lidelser gjennom pandemien.

Regelverk

Regelverk og søknadsskjema finner du under "lenker" og "dokumenter". Regelverket er det samme som for tilskuddsordningen Tilbud til barn og unge med behov for langvarig og sammensatt oppfølging, kapittel 765 post 60, men bare punktene 7 – 12 i nevnte regelverk, dvs reglene knyttet til saksbehandlingen.

Søknads- og rapporteringsfrister

Søknadsfrist er 12.03.2021.

Søknadene sendes Statsforvalteren i Innlandet pr. post:

Statsforvalteren i Innlandet

Postboks 987

2604 Lillehammer

eller elektronisk til postmottak: sfinpost@statsforvalteren.no   gjerne med elektronisk kopi til nevnte saksbehandler: Arild Bækkevold (fmheabe@statsforvalteren.no).

Søknadsfrist:
12. mars 2021
Målgruppe:
Barn og unge med psykiske/rusrelaterte problemer og lidelser som har behov for tidlig utredning, behandling, oppfølging og støtte, samt de som lever med høy risiko for å utvikle psykososiale vansker og deres familier.
Ansvarleg:
Statsforvalteren