Tilskudd til digital hjemmeundervisning i forbindelse med covid-19

Søknadsfrist:
22. mars 2021 23:59
Målgruppe:
Elever/lærlinger/lærekandidater i offentlige grunn- og videregående skoler i Innlandet
Ansvarleg:
Statsforvalteren i Innlandet
Kven kan søke:
Kommunene og fylkeskommunen i Innlandet (skoleeiere)
Barn med PC (illustrasjonsfoto).
Barn med PC (illustrasjonsfoto). Foto: Pixabay.

Kommunene i Innlandet og Innlandet fylkeskommune inviteres til å søke om midler til tiltak som skal gi alle barn og unge lik mulighet til å delta i hjemmeundervisning. Rammen for tildeling i Innlandet er kr. 4 098 000.

Publisert 04.03.2021

Om tilskuddet

Midlene skal bidra til å bedre den digitale hjemmeundervisningen. Tiltakene skal med et barnets beste-perspektiv være med på å bøte på levekårsutfordringer som er til hinder for god hjemmeundervisning.

Det kan søkes om utstyr som sikrer digital hjemmeundervisning: Mobilt bredbånd, bærbar PC/nettbrett, hodetelefoner, robot for kommunikasjon i sann tid, lisenser for videokommunikasjonsløsninger og annet som er med på å sikre en god hjemmeundervisning for barn og unge. Det kan også søkes om midler til å øke kommunens kompetanse på å tilrettelegge for god infrastruktur (oppsett og drift) knyttet til hjemmeundervisning. Ordningen kan brukes til refusjon av allerede påløpte utgifter.

Mål

Målet for tilskuddsordningen er å legge til rette for god digital hjemmeundervisning for alle elever i forbindelse med koronapandemien.

Målgruppe

Målgruppen for tilskuddsordningen er elever/lærlinger/lærekandidater i offentlige grunn- og videregående skoler i Innlandet.

Det er skoleeier i kommunen eller fylkeskommunen som søker.

Vilkår for å få støtte

Ved utfylling av søknadsskjema må søkeren svare «ja» på at kriteriene er oppfylt. Midler til undervisningsinnhold/digitale læremidler dekkes ikke av ordningen.

Summer som kan legges til grunn

Utdanningsdirektoratet har satt opp en kostnad per enhet som skal benyttes ved beregning av tilskuddet.

 • Bærbar PC/nettbrett kr 5000
 • Mobilt breiband kr 1200
 • Hodetelefoner/headsett kr 500

Andre tiltak som faller innenfor ordningen:

 • Robot for kommunikasjon i sanntid (AV1)
 • Utstyr for strømming av undervisning
 • Lisenser for videokommunikasjonsløsninger
 • Lisenser spesifikt knyttet til hjemmeskole
 • Kompetansetiltak og anskaffelse av nødvendig kompetanse/støtte til oppsett og drift av infrastruktur

Søknadsfrist: 22. mars.

Søknadsskjema finner du på denne lenken.

Prioritering ved oversøking

Hvis det søkes om mer midler enn hva som ligger i rammen, kan søkere få avslag for hele eller deler av beløpet. Det blir en skjønnsmessig vurdering å prioritere mellom søkere og tiltakene.

Prioritert rekkefølge for målgrupper for ordningen vil være:

 1. Ungdomstrinn
 2. Mellomtrinn
 3. Voksne i opplæring i grunn- og videregående skoler
 4. Småtrinn og videregående opplæring
Søknadsfrist:
22. mars 2021 23:59
Målgruppe:
Elever/lærlinger/lærekandidater i offentlige grunn- og videregående skoler i Innlandet
Ansvarleg:
Statsforvalteren i Innlandet
Kven kan søke:
Kommunene og fylkeskommunen i Innlandet (skoleeiere)

Kontaktpersonar

Lenkjer