Svømmetilskudd for barnehager 2021

Søknadsfrist:
1. mars 2021 23:59
Målgruppe:
Kommuner, frivillige organisasjoner (svømmeklubber) og barnehager.
Ansvarleg:
Barnehage og opplæring
Bilde: Pixabay
Bilde: Pixabay

Kommuner, frivillige organisasjoner og barnehager kan søke om tilskudd for at barnehagebarn blir trygge i vann og får bedre svømmeferdigheter.

Publisert 22.01.2021

Svømmetilskudd for barn i barnehage

Tilskuddet skal bidra til å gjennomføre tiltak for å gi barn i barnehage tilstrekkelig svømmeopplæring. Målet er å gi barn bedre svømmeferdigheter og bli trygge i vann. Opplæringen skal skje i barnehagens åpningstid og skal i hovedsak foregå i basseng. Det er viktig at gutter og jenter får et likeverdig tilbud.

Tilskuddets ramme

Det kan søkes om inntil 1950 kroner per barn det skal gis svømmeopplæring til. Målgruppen er barn i alderen 4-6 år som går i barnehage. Tilskuddet kan benyttes til å dekke transport til/fra svømmehall. Tilskuddets størrelse fastsettes av Statsforvalteren.

Søknad

Søknadsskjema finnes under lenken: Søknadsskjema svømmetilskudd 2021 eller her.
Søknadsfrist 1. mars 2021.

Rapporteringskrav

Kommunene og de frivillige organisasjonene skal rapportere til Statsforvalteren i Innlandet på hvor mange barn som har gjennomført svømmeopplæringen, fordelt på barn i kommunale og private barnehager. Frist for rapportering på bruk av svømmetilskudd og søknad om overføring av midler er satt til 10. januar 2022.

Søknadsfrist:
1. mars 2021 23:59
Målgruppe:
Kommuner, frivillige organisasjoner (svømmeklubber) og barnehager.
Ansvarleg:
Barnehage og opplæring