Tilskudd til kommunalt rusarbeid 2021

Søknadsfrist:
10. februar 2021
Målgruppe:
Kommuner
Ansvarleg:
Statsforvalteren
Kven kan søke:
Kommuner
Rapporteringsfrist:
10. februar 2021

Kunngjøring av tilskudd til styrking av kommunalt rusarbeid for 2021.

Publisert 21.12.2020

Helsedirektoratet har kunngjort tilskuddordningen «Kommunalt rusarbeid» over Statsbudsjettet kapittel 765 post 62 for 2021. Utlysningen finner du her.

Søknads- og rapporteringsfrister

  • Søknadsfrist er 10.02.2021
  • Rapportering har samme frist

Kommunene i Innlandet har vært aktive i forbindelse med tilskuddsordningene på rusfeltet tidligere. Vi håper på tilsvarende aktivitet i 2021. Tilskuddet skal bidra til varig kapasitetsvekst i det samlede kommunale tilbudet til personer med rusmiddelproblemer.

Rapporterings- og søknadsskjema

Tilskuddsmottagere som har mottatt tilskudd til kommunalt rusarbeid i 2020 bes merke seg at rapporteringen skjer i samme skjema som søknaden og denne er elektronisk. Følg denne linken for søknad og rapport.

Økonomirapporteringen skjer i samme skjema.

Regelverket for ordningen finner du her.

Ved henvendelser som gjelder teknisk support tilknyttet søknads- og rapporteringsskjemaet - benytt denne adressen: hjelp@fylkesmannen.no


Prioriteringer for tildeling i 2021

Tilskuddet skal bidra til varig kapasitetsvekst i det samlede kommunale tilbudet til personer med rusmiddelproblemer. Det er et prioritert mål å styrke brukermedvirkning og erfaringskompetanse i tjenestene.

Erfaringskonsulenter/medarbeidere med brukererfaring kan ansettes gjennom ordningen.

Ordningen spisses mot en ønsket utvikling med styrking av varige tilbud og tjenester, framfor utprøving av nye prosjektbaserte tiltak. Ordningen skal understøtte kommunenes videre arbeid med å vedlikeholde og videreutvikle rusfeltet i forlengelsen av opptrappingsplanen for rusfeltet.

Søknadsfrist:
10. februar 2021
Målgruppe:
Kommuner
Ansvarleg:
Statsforvalteren
Kven kan søke:
Kommuner
Rapporteringsfrist:
10. februar 2021