Tilskudd til digital hjemmeundervisning i forbindelse med covid-19

Søknadsfrist:
16. november 2020 23:59
Målgruppe:
Kommunene og fylkeskommunen
Ansvarleg:
Fylkesmannen i Innlandet
Kven kan søke:
Kommunene og fylkeskommunen
Barn med PC (illustrasjonsfoto).
Barn med PC (illustrasjonsfoto). Foto: Pixabay.

Kommunene kan søke Fylkesmannen i Innlandet om tilskudd til styrking av infrastruktur og kompetanse til digital hjemmeundervisning. Tilskuddet skal også kunne bidra til å bøte på levekårsutfordringer som er til hinder for hjemmeundervisning. Fristen er allerede 16. november.

Publisert 03.11.2020

Potten er på kr. 4 670 000. Du kan lese mer om ordningen i det vedlagte kunngjøringsbrevet.

SØKNAD

Ja, søker bekrefter at kriteriene for tilskuddet vil bli oppfylt (se kunngjøringsbrev)
Søknadsfrist:
16. november 2020 23:59
Målgruppe:
Kommunene og fylkeskommunen
Ansvarleg:
Fylkesmannen i Innlandet
Kven kan søke:
Kommunene og fylkeskommunen