Tilskudd fra skogbrukets rentemidler

Søknadsfrist:
1. november 2020
Målgruppe:
Organisasjoner og enkeltpersoner kan søke om støtte.
Ansvarleg:
Magne Sandtrøen
Kven kan søke:
Det kan gis støtte til FoU-prosjekter, informasjons- og opplæringstiltak, undersøkelser, samt fellesutgifter i sammenheng med skogfaglige arrangementer.

Det kan gis støtte til FoU-prosjekter, informasjons- og opplæringstiltak, undersøkelser, samt fellesutgifter i sammenheng med skogfaglige arrangementer.

Publisert 29.10.2020

De som vil søke støtte fra de fylkesinntrukne rentemidlene i 2021 må sende søknad til Fylkesmannen i Innlandet innen 1. november 2020.

Det kan gis støtte til FoU-prosjekter, informasjons- og opplæringstiltak, undersøkelser, samt fellesutgifter i sammenheng med skogfaglige arrangementer.

Organisasjoner og enkeltpersoner kan søke om støtte. Det gis tilskudd til konkrete tiltak, ikke til ordinær drift. Prosjekter eller tiltak må ha regional betydning. Det stilles også krav til delfinansiering og rapportering.

Søknad sendes innen 1.11.2020 til: fminpost@fylkesmannen.no
eller Fylkesmannen i Innlandet, Enhet for skog- og trebruk.
Postboks 987, 2604 Lillehammer.

Søknaden merkes: "Fylkesinntrukne rentemidler 2021".

Prosjekter av kommunal eller lokal betydning sendes landbruksforvaltningen i den enkelte kommune for eventuelt støtte fra de kommunale rentemidlene.

Søknadsfrist:
1. november 2020
Målgruppe:
Organisasjoner og enkeltpersoner kan søke om støtte.
Ansvarleg:
Magne Sandtrøen
Kven kan søke:
Det kan gis støtte til FoU-prosjekter, informasjons- og opplæringstiltak, undersøkelser, samt fellesutgifter i sammenheng med skogfaglige arrangementer.

Kontaktpersonar