Midlertidig tilskudd til de sosiale tjenestene i Nav-kontoret (covid-19)

Søknadsfrist:
1. september 2020 23:59
Målgruppe:
Personer og familier som rammes spesielt av covid-19-situasjonen
Ansvarleg:
Fylkesmannen i Innlandet
Kven kan søke:
Nav-kontorer i Innlandet
Rapporteringsfrist:
1. oktober 2021 23:00

Nav-kontorene i Innlandet kan nå søke om midlertidig tilskudd for å håndtere økt behov for sosiale tjenester og tiltak i kommunene på grunn av covid-19.

Publisert 23.07.2020

Tilskuddsmidlene kan benyttes både til kompetanse- og utviklingstiltak og ekstra personellressurser. Tilskuddet skal bidra til økt kapasitet og tilgjengelighet til tjenester til personer og familier som rammes spesielt av covid-19-situasjonen.

Fylkesmannen viser også til punktene om samarbeid og oppfordrer Nav-kontorene til å undersøke muligheten for å samarbeide regionvis eller mellom kommuner. Da kan tilskuddsordningen bidra til at alle kommuner i Innlandet med behov for styrket kapasitet til å tilby sosiale tjenester, kan få nytte av den midlertidige tilskuddsordningen.

Mer informasjon finner du på Navs sider og i vedlagte kunngjøring (se relaterte dokumenter).

Søknadsfrist for tilskuddsordningen er 1. september og søknad sendes til Fylkesmannen i Innlandet. Bruk det vedlagte søknadsskjemaet.

Søknadsfrist:
1. september 2020 23:59
Målgruppe:
Personer og familier som rammes spesielt av covid-19-situasjonen
Ansvarleg:
Fylkesmannen i Innlandet
Kven kan søke:
Nav-kontorer i Innlandet
Rapporteringsfrist:
1. oktober 2021 23:00