Tilskudd til kompetanseheving, rehabilitering/habiliteringsprosjekter og øvrige innovasjonsprosjekter

Søknadsfrist:
1. april 2019 23:00
Målgruppe:
Kommuner, helseforetak, frivillige organisasjoner
Ansvarleg:
Fylkesmannen i Innlandet

Tilskuddet har som mål og stimulere kommunene til å møte morgendagens utfordringer i helse- og omsorgssektoren, samt styrke kommunens evne og mulighet til å utvikle bærekraftige og gode helse- og omsorgstjenester.

Publisert 14.02.2019

Søknadene sendes til Fylkesmannen i Innlandet innen 01.04.2019. 

Hvem kan søke?

- Kommuner alene eller i samarbeid med andre kommuner, helseforetak og eller frivillige organisasjoner. Informasjon om tilskuddet og søknadsskjema ligger vedlagt.

Søknaden fylles ut elektronisk å sendes til fminpost@fylkesmannen.no merk saken 19/5314

Søknadsfrist:
1. april 2019 23:00
Målgruppe:
Kommuner, helseforetak, frivillige organisasjoner
Ansvarleg:
Fylkesmannen i Innlandet