Tilskudd til kommunalt rusarbeid 2019

Søknadsfrist:
8. mars 2019 23:00
Målgruppe:
Kommuner
Ansvarleg:
Fylkesmannen i Innlandet
Kven kan søke:
Kommuner
Rapporteringsfrist:
8. mars 2019 23:00

Kunngjøring av tilskudd til styrking av kommunalt rusarbeid for 2019, kapittel 765 post 62

Publisert 12.02.2019

Helsedirektoratet har kunngjort tilskuddordningen «Kommunalt rusarbeid» over Statsbudsjettet kapittel 765 post 62, for 2019. Utlysningen finner du her

Søknads- og rapporteringsfrister

  • Søknadsfrist er 8.mars 2019.
  • Rapportering har samme frist

Fylkesmannen i Innlandet har fått 31.604.000,- til fordeling over denne tilskuddsordningen i 2019 og tilsvarer omtrent det Hedmark og Oppland fikk til sammen før sammenslåingen av fylkene. Kommunene i Innlandet har vært aktive i forhold til tilskuddsordningene på rusfeltet tidligere og vi håper på tilsvarende aktivitet i 2019.

Prioriteringer for tildeling i 2019:

  • Nye kommuner skal prioriteres inn i ordningen.
  • Ansettelser av personer med brukererfaring eller erfaringskonsulenter.
  • Oppsøkende tverrfaglige behandlings- og oppfølgingsteam.
  • Oppfølgingstjenester i bolig, bolig med bemanning o.l.
  • Arbeidsrettede tiltak og/eller aktivitetstilbud.
  • Tidlig intervensjonstiltak med barn/unge og eldre som prioritert målgruppe.
  • Lavterskeltjenester

Rapporterings -og søknadsskjema

Tilskuddsmottagere som har mottatt tilskudd til kommunalt rusarbeid i 2018 bes merke seg at rapporteringen skjer i samme skjema som søknaden og denne er elektronisk. Følg denne linken for søknad og rapport.

Økonomirapporteringen skjer på vedlagt skjema

Regelverket for ordningen finner du her 

 

Søknadsfrist:
8. mars 2019 23:00
Målgruppe:
Kommuner
Ansvarleg:
Fylkesmannen i Innlandet
Kven kan søke:
Kommuner
Rapporteringsfrist:
8. mars 2019 23:00