Statsforvaltaren fekk nytt og kjønnsnøytralt namn 1. januar 2021. Det gamle namnet vårt var Fylkesmannen.

FHI til Fylkesberedskapsrådet: -Viktig å slå til i rett tid

Smittevernet er forsterket på flere skoler og sjukehus i Innlandet. Fylket har nå 61 nye smittede pr 100.000 innbyggere over de siste to ukene, og bare Oslo og Vestland har høyere smitte.

 

Denne saka er skriven før 1.1. 2021 då Fylkesmannen endra namn til Statsforvaltaren.

Publisert 29.10.2020

Både de videregående skolene og sjukehusene i Gjøvik- og Hamar-regionen har måttet stramme inn smittevernet den siste uka, noe de orienterte om i torsdagens møte i Fylkesberedskasprådet. Folkehelseinstituttet deltok også for å fortelle hva de har fokus på nå.

- Det er viktig å slå til – og slå til i rett tid, for å stoppe smitten som sprer seg i samfunnet, sa Frode Forland (FHI). Overfor Fylkesberedskapsrådet påpekte Forland at vi nå oppdager omtrent 50% av de smitta, mot kanskje 10% i vår. Fagdirektøren understreket også at det å komme med tiltak i rett tid, er viktig.

Håpet er å se en virkning av tiltakene i løpet av de 2-3 neste ukene, noe som kan bety lettelser til jul. Fortsatt er det et lavt antall på døde og innlagte i Norge. I FHIs risikovurdering står det nå at det er moderat risiko for at lokale utbrudd kan spre seg til nasjonale utbrudd. Andre temaer var vaksinearbeidet i EU og hvordan man prioriterer hvem som skal få vaksinen først.

- Vi slipper ikke unna denne pandemien før verden rundt oss også er ferdig med den, avsluttet Forland. Smitte fra utlandet, ikke minst fra arbeidsinnvandrere, bidrar til smitteøkningen vi nå ser.

Sjukehusene og skolene strammer inn

Fylkeskommunen orienterte om utfordringer de står oppe i med videregående skoler. Flere skoler er nå på rødt beredskapsnivå, og det innebærer at gruppene, eller kohortene, er redusert igjen, at mange får hjemmeundervisning og andre tilpasninger. Et tjuetalls elever i Innlandet er smittet, og nærmere 700 elever og ansatte er i karantene i fylkeskommunens skoler.

Sjukehusene i Hamar- og Gjøvik-regionen har innført besøksrestriksjoner, slik at det bare er den som er svært dårlig eller trenger følge som får besøk. Pr nå har sjukehusene her kun 1 innlagt med covid19. Arbeidskraft fra andre land var også et tema som sjukehusene er opptatt av, siden det er innført nye karanteneregler for disse.

Samordner innsatsen

I Fylkesberedskapsrådet i Innlandet sitter de som har ansvar for ulike deler av samfunnsberedskapen i Innlandet. De møtes hver fjortende dag i pandemi-perioden vi nå er inne i, for å holde hverandre orientert om hva som gjøres og dele ideer og erfaringer. Fylkesmannen har et samordningsansvar i fylket og er derfor den som koordinerer arbeidet i rådet.